Herman Franssen

Herman Franssen

Contactinformatie

Herman Franssen

Procesregisseur

Je hoort vaak dat leerlingen het taalonderwijs saai en niet inspirerend vinden. Voor mij gold eerlijk gezegd hetzelfde in mijn schooltijd. De leraren waren prima, maar de inhoud van het vak taal boeide niet echt. Dat ik toch uiteindelijk grote interesse ontwikkelde voor taal, kwam door die paar leraren die de taallessen interessant maakten. Ik heb geluk gehad met die leraren, door hen kreeg ik interesse in taal, ging ik Nederlandse taal- en letterkunde studeren en ben ik in mijn werk als leraar, directeur, opleider en onderwijsinspecteur heel veel met taalonderwijs bezig geweest. Niet alleen vanuit de drijfveer dat taalonderwijs interessanter moest worden, maar vanuit het besef dat taalvaardig zijn cruciaal is voor de schoolloopbaan van leerlingen, voor hun maatschappelijk functioneren en voor hun persoonlijke ontwikkeling.


Ik gun leerlingen goede leraren die hen via goed onderwijs enthousiast maken voor taal, maar ik gun hen én de leraren ook een inspirerend, veelzijdig en eigentijds curriculum voor taal. Met de actualisatie van de kerndoelen in het leergebied Nederlands wordt hier momenteel hard aan gewerkt door een groep deskundige leraren, opleiders en curriculumexperts van SLO. Inzichten over wat leerlingen zouden moeten leren bij Nederlands zijn in de loop der jaren veranderd. Deze nieuwe inzichten zouden hun weg moeten vinden naar de praktijk. De vernieuwde kerndoelen kunnen hierbij helpen, ze helpen scholen en leraren om keuzes te maken en ook focus aan te brengen in hun curriculum en ze geven richting aan methodemakers bij de ontwikkeling van nieuwe methodes. Ik ben ontzettend blij dat ik als procesregisseur een bijdrage aan mag leveren aan de actualisatie van de kerndoelen voor zo’n belangrijk leergebied.