Joanneke Prenger

Joanneke Prenger

Contactinformatie

Joanneke Prenger

Curriculumexpert

Ooit ben ik Nederlands gaan studeren aan de Rijkuniversiteit Groningen, omdat ik het leuk vond stukjes te schrijven voor de schoolkrant. Al gauw werd ik gegrepen door het wonder van de taalontwikkeling van kinderen: van brabbelen en krabbelen naar vloeiend en vlot spreken, schrijven en lezen. Ik koos daarom voor de afstudeerrichting Taalbeheersing, en specialiseerde me in de taalvaardigheidsontwikkeling van leerlingen in het onderwijs.

Ik leerde dat alle kinderen taalaanbod en aandacht nodig hebben om taal te leren en dat niet elk kind daarin dezelfde kansen krijgt. Sindsdien is mijn persoonlijke drijfveer: het creƫren van goed taalonderwijs, zodat alle kinderen de kans krijgen zich talig zo te ontwikkelen, dat ze zich persoonlijk en maatschappelijk kunnen redden (en wellicht zelfs ervaren hoe mooi taal kan zijn).

Ik haalde mijn eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands, maar kwam daarna toch weer terug bij de RuG. Ik deed promotieonderzoek naar de rol van tekst- en taalvaardigheid in het wiskundeonderwijs, en werkte een aantal jaar als onderwijsadviseur en onderzoeker bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc, RuG). Ik ontwikkelde daar lesmateriaal, deed onderzoek in de klaspraktijk, gaf nascholing aan leraren over taalbeleid en leesbegrip, tot ik in 2013 bij SLO terecht kwam en alles samenviel: wetenschap, praktijk en beleid.

Als curriculumontwikkelaar po bij de vaksectie Nederlands werk ik aan verschillende projecten en coƶrdineer ik het Landelijk Netwerk Taal. En nu mag ik met het team van de kerndoelen Nederlands nadenken over een nieuw curriculum voor po en onderbouw vo. Een prachtige kans om het taalonderwijs een impuls te geven!