Jocelijn Pleumeekers

Jocelijn Pleumeekers

Contactinformatie

Jocelijn Pleumeekers

Curriculumexpert

In 2007 startte ik, als kersverse docent, in het voortgezet speciaal onderwijs. Daar gaf ik met veel plezier Nederlands aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of andere communicatieve beperking. Mede door deze leerlingen en de uitdagingen die hun beperkingen met zich meebrengen bij het eigen maken van de taal, is mijn interesse in taalontwikkeling en het taalonderwijs sterk aangewakkerd.

Daarnaast merkte ik dat het vak Nederlands vaak als saai ervaren werd. De afgelopen veertien jaar specialiseerde ik me dan ook meer en meer in taal door verschillende cursussen en opleidingen te volgen, waaronder de lerarenopleiding Nederlands, en deelde ik de expertise die ik opdeed met vele anderen. Alles om ervoor te zorgen dat leerlingen, ondanks hun beperking, weer plezier kregen in taal en zich volop ontwikkelden.

Sinds februari werk ik als curriculumexpert Nederlands vo bij SLO. Vanuit deze rol mag ik nu meedenken in het kerndoelentraject. De ervaringen die ik opgedaan heb in de onderwijspraktijk, zoals de manier waarop docenten de huidige kerndoelen interpreteren en hoe leerlingen het huidige onderwijs in de Nederlandse taal ervaren, bieden een goed uitgangspunt voor het gesprek met de andere professionals in het team over goed taalonderwijs en een nieuw curriculum.

De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Dat biedt zowel kansen als uitdagingen! Wanneer we recht willen doen aan alle leerlingen, zullen we moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het (taal)onderwijs uitdagend en passend te maken voor de verschillende doelgroepen en hun uitstroomperspectieven.