Katinka de Croon

Katinka de Croon

Contactinformatie

Katinka de Croon

Vakexpert, gericht op po

Alle leerlingen, ongeacht hun (taal)achtergrond, een basis van taalvaardigheid meegeven, zodat ze volwaardige burgers kunnen worden en succesvol kunnen zijn in het onderwijs. Dat is al jarenlang mijn missie.

Het volbrengen van deze missie vraagt om taalonderwijs vanuit ‘de bedoeling’: het ontwikkelen van taal- en leesvaardigheid binnen functionele en betekenisvolle (vak)contexten, waarbij gebruik van, inzicht in en bewustzijn van taal centraal staan.

Die bedoeling is leidend in mijn rol als docent taal en taaldidactiek bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), waar ik samen met collega’s (ook niet-taalcollega’s) studenten opleid tot taal- en leesontwikkelende leraren basisonderwijs.

Ik studeerde taalwetenschap, werkte als schooladviseur en was betrokken bij de ontwikkeling van diverse taalmethoden in Vlaanderen en Nederland. Al heel wat jaren werk ik inmiddels bij FHKE, waar ik niet alleen opleidingsdocent ben, maar onder andere medeverantwoordelijk ben voor het opzetten en uitvoeren van taalbeleid onder de noemer ‘taal- en leesontwikkelend opleiden in een meertalige context’. Daarnaast werk ik samen met scholen en andere partners in het werkveld aan projecten op het gebied van taal, lezen en meertaligheid, omdat ik ervan overtuigd ben dat we alleen samen het verschil kunnen maken. Daarom ben ik erg blij om onderdeel te mogen zijn van het team van de actualisatie kerndoelen Nederlands.