Linda Vaessen

Linda Vaessen

Contactinformatie

Linda Vaessen

Leraar po

Mijn naam is Linda Vaessen. Ik woon in Zuid-Limburg, ben al ruim 20 jaar met veel plezier leraar op een basisschool en heb inmiddels ervaring in alle groepen.

Daarnaast werk ik als taal- en leesspecialist voor mijn scholenbestuur Innovo. Momenteel train, coach en begeleid ik onder andere meerdere teams van leraren in het omdenken van hun begrijpend luister- en leesonderwijs. Ik noem het 'Door lezen de wereld ontmoeten'.

Ook ben ik projectleider van ‘Beekdaelen hard v.oor Taal’, een project voor de gemeente Beekdaelen. Binnen dat project intensiveren de voorschoolse voorzieningen en de groepen 1/2 van de elf basisscholen hun samenwerking, om de taalontwikkeling van alle 2,5 tot 7-jarigen in de gemeente te versterken.

Het is mijn missie om kinderen (weer) plezier te laten beleven aan taal en hun taalvaardigheid op die manier te vergroten. Doordat de taaldomeinen nu vaak versnipperd aangeboden worden, zien kinderen de samenhang niet en ook zicht op de functie van taal ontbreekt.

Een helder, samenhangend en actueel curriculum kan hieraan bijdragen. Ik zie het dan ook als een prachtkans en een hele eer dat ik als lid van het team actualisatie kerndoelen Nederlands hieraan een bijdrage mag gaan leveren. Ik kijk uit naar het komende jaar!