Marit Tuik

Marit Tuik

Contactinformatie

Marit Tuik

Leraar po

Mijn naam is Marit Tuik en ik ben werkzaam op jenaplankindcentrum de Swoaistee in Groningen. Ik geef les aan de middenbouw en ben taal- en leescoördinator. Naast het werken met kinderen en collega’s, vind ik het ook heel uitdagend om bovenschools met taal bezig te zijn. Eerder was ik al lid van het ontwikkelteam Nederlands van SLO, ik ben nu ook heel blij deel uit te mogen maken van het team van de kerndoelen Nederlands.


Het raakt me als ik hoor dat kinderen taal vaak saai, stom of moeilijk vinden. Ik wil graag laten zien hoe prachtig taal is en hoe je er met plezier en verwondering naar kunt kijken. Ik gun elk kind een stevige taalbasis om een kritische, zelfstandige en empathische volwassene te kunnen worden die de wereld met zelfvertrouwen tegemoet treedt. Daarom zet ik mij in voor goed taal- en leesonderwijs voor alle kinderen in Nederland.