Pieternel van Keijzerswaard

Pieternel van Keijzerswaard

Contactinformatie

Pieternel van Keijzerswaard

Leraar vo

Nederlands is best een saai vak, maar de lessen zijn wél leuk. Dat is hoe veel van mijn leerlingen het vak Nederlands ervaren.

Net als voor taallessen op de basisschool, geldt voor het schoolvak Nederlands dat veel kinderen, maar ook ouders en docenten, het associëren met regeltjes, vele uitzonderingen en het lezen van saaie teksten.

Sinds 2009 werk ik op een havo/vwo-school in Breda als docent Nederlands en CKV. Twee veelzijdige vakken die docenten de ruimte bieden om leerlingen op een inhoudelijke, creatieve en persoonlijke manier bezig te laten zijn met urgente, maatschappelijk relevante en uitdagende stof. Debatteren over het nieuws, voordragen van spoken word, analytisch kijken naar beeldtaal van Nederlandstalige rappers, verhalen lezen over andere culturen, tijden en ideeën, zelf een spannend verhaal schrijven of een betogende tekst schrijven over iets wat hen persoonlijk bezighoudt.

Ik ben blij dat ik mijn enthousiasme voor dit mooie schoolvak mag inzetten voor het formuleren van actuele kerndoelen die zowel docenten als leerlingen in de toekomst zullen uitdagen en prikkelen.


Een mooi uitgangspunt voor deze vakvernieuwing vind ik de driedeling kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ik zie het vak Nederlands het liefst als een vak waarin leerlingen op een zo inhoudelijk mogelijke manier taalvaardig en belezen worden en als bewust onderdeel van een groter geheel hun eigen plaats in dat geheel ontwikkelen.