In herinnering Ron Bosman

In herinnering Ron Bosman

Contactinformatie

In herinnering Ron Bosman

Voormalig procesregisseur

Ooit stapte ik min of meer toevallig het onderwijs in. Ik ontdekte dat ik mij daar als een vis in het water voelde. Om te zien hoe leerlingen kunnen groeien en te ondervinden dat je daar als leraar een wezenlijke bijdrage aan kunt leveren, -het heeft mij altijd geïnspireerd.

Uiteindelijk heb ik het grootste deel van mijn werkende leven in het voortgezet onderwijs doorgebracht, als leraar, directeur en rector. Ook in de zes jaren waarin ik als adviseur werkzaam was, werkte ik in en voor het onderwijs (zowel in het vo als po), onder meer als projectleider en procesbegeleider.

Ik zag in de praktijk hoezeer taal en taligheid leerlingen in alle opzichten verder kunnen helpen. Leerlingen leren beter als zij het met plezier kunnen doen. Tegelijkertijd maakte ik mij gaandeweg de jaren zorgen over de mate waarin leerlingen de essentiële basisvaardigheden beheersen.

Na mijn pensionering als procesregisseur een bijdrage te mogen leveren aan de actualisatie van de kerndoelen en de kansen van leerlingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt te vergroten, -dat motiveert mij. Het motiveert mij niet alleen, ik ervaar het ook als eervol!