Sonja van Overmeeren

Sonja van Overmeeren

Contactinformatie

Sonja van Overmeeren

Vakexpert, gericht op vo

Wat een mooie uitdaging staat ons te wachten: we gaan de kerndoelen Nederlands actualiseren. Wat bijzonder dat ik daar als vakexpert deel van uit mag gaan maken. Deelname aan dit team is voor mij dé manier om mee te helpen het schoolvak Nederlands (nog) aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat al onze leerlingen volwaardig deel kunnen nemen aan onze - op talig gebied soms zeer - complexe samenleving.


De brugfunctie vervullen tussen onderzoek bij het schoolvak Nederlands en de praktijk is wat ik het liefste doe. Ik vind het heel belangrijk dat onderzoek de werkvloer bereikt om zo de lessen Nederlands te kunnen verbeteren. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat onderzoekers en wetenschappers (nog meer) oog krijgen voor de uitdagingen waar de werkvloer voor staat. De combinatie van mijn baan als vakdidacticus bij de UvA én docent Nederlands aan een middelbare school helpt me daarbij. Net als deelname aan de didactieknederlands.nl, het steunpunt Nederlands. Of een project als Na Pisa de Lente waar we bezig zijn om na te denken over het verbeteren van leesvaardigheid. Bij de actualisering van de kerndoelen zullen mijn eerder opgedane ervaring als leraar in het basisonderwijs en mijn contact met de Universitaire Pabo Amsterdam mooi aansluiten.


Speerpunten die ik daarbij graag naar voren breng zijn de samenhang tussen vaardigheden en de inzichten vanuit leesvaardigheidsonderzoek. Ook oog krijgen voor de rijkdom aan meertaligheid van onze leerlingen, aansluiting van ons vak bij de multimediale samenleving en meer van en met elkaar leren. Ik kijk ernaar uit om bij te kunnen dragen aan de actualisatie van de kerndoelen Nederlands.