downloads

Hieronder vind je relevante downloads over het actualisatieproces van de kerndoelen. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

36 downloads

Conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

Conceptkerndoelen Nederlands. Rijk, betekenisvol en samenhangend | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen burgerschap – richting en ruimte in het curriculum? | po en onderbouw vo

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid | po en onderbouw vo

Grip op het curriculumgesprek met je team | po en vo

(Functionele) kerndoelen voor het (v)so

Nu al aan de slag: digitale geletterdheid | po en vo

Van concept tot wet: wanneer krijgen leerlingen nieuwe lessen? | po en onderbouw vo

En nu begint het werk pas! Curriculumimplementatie en de leraar | po en vo

Burgerschap altijd in samenhang |po en vo

Basisvaardigheden en hogere-orde denk/werkwijzen bij rekenen en wiskunde: concurrenten of samen sterk? | vo

Conceptkerndoelen beproeven in de onderwijspraktijk | po en onderbouw vo

Vaardigheden in het nieuwe landelijke curriculum: soorten, ontwikkeling, niveau van beheersing | po en vo

Kerndoelen echt digitaal | po en vo

Nu al aan de slag: Interactie - domein Nederlands | po en vo

Alles wat je moet weten over de nieuwe vorm waarin de kerndoelen zijn beschreven | po en onderbouw vo

De rol van de advieskring burgerschap: democratie en mensenrechten | po en onderbouw vo

Taal- en leesonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften | so en (v)so

Conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde … maar hoe zit het met de rest? | po en onderbouw vo

Kansen voor rekenen en wiskunde en digitale geletterdheid in samenhang | po en vo

De schoolleider; ben jij spelverdeler, medespeler, teamcoach of game-changer? | po en vo

Reken en wiskundige factchecking in het primair onderwijs | po

Eindelijk een doorlopende leerlijn in het vo: kansen en uitdagingen voor de nieuwe conceptkerndoelen & examenprogramma’s | vo

Nu al aan de slag: burgerschap | po en vo

Taal als systeem, hoe dan | po en vo

Artikel
02-10-2023

Boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde

Artikel
17-10-2023

Formeel opleveringsdocument conceptkerndoelen Nederlands + toelichtingsdocument

Artikel
17-10-2023

Formeel opleveringsdocument conceptkerndoelen rekenen en wiskunde + toelichtingsdocument

artikel Artikel
21-08-2023

Geactualiseerde kerndoelen voor goed reken- en wiskundeonderwijs

artikel Artikel
21-08-2023

Geactualiseerde kerndoelen voor goed reken- en wiskundeonderwijs

Artikel
10-08-2023

Actualisatie Kerndoelen: meer richting, meer ruimte

Naar heldere, eigentijdse kerndoelen voor rekenen en wiskunde

Infographic kerndoelen

Prima Onderwijs januari 2023

Prima Onderwijs januari 2023