Henk Koll

Henk Koll

Contactinformatie

Henk Koll

Leraar po

Mijn naam is Henk Koll en ik werk in groep 8 op de Rotondaschool in Tiel als rekencoördinator en leerkracht. De afgelopen jaren ben ik constant bezig om het rekenen betekenisvoller te maken voor de leerlingen.

Onlangs heb ik een uitstap gemaakt naar het vo en als wiskundedocent. Ik zag hoe de leerlingen met rekenen binnen kwamen en wat ze uiteindelijk voor wiskunde moesten doen. Dat strookte niet helemaal met hoe ik het altijd had aangeboden op de basisschool. Een belangrijke les die ik meenam toen ik wederom koos voor het basisonderwijs.

Ik probeer ik mijn lessen al af te stemmen op wat er komen gaat. Het onderzoekend leren en rekenen laten beleven, zorgen voor meer bewustzijn en beleving bij de kinderen.

Het is een grote uitdaging om de verschillen tussen het aanbieden van rekenen (po) en wiskunde (vo) kleiner te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is een doorgaande lijn te krijgen in alle vakken waar rekenen bij nodig is. Daarnaast zorgen dat kinderen plezier in het rekenen krijgen en vooral snappen waar ze mee bezig zijn. Rekenen is meer dan alleen maar sommen maken.