Jon Keun

Jon Keun

Contactinformatie

Jon Keun

Leraar vo

Al meer dan dertig jaar ben ik wiskundedocent in Drachten. Daarnaast ben ik als schoolopleider werkzaam voor de opleidingsschool FROSK en zit ik in diverse werkgroepen en commissies.

Eén van de belangrijke doelen die ik mijzelf bij het wiskundeonderwijs stel, is om de leerlingen te begeleiden in de stap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Abstracte wiskunde is niet iets dat je je zomaar eigen maakt. Een goede introductie op het nieuwe vak, daarbij gebruikmakend van de leefwereld van de leerling, zorgt ervoor dat de wiskunde beter wordt begrepen, beter beklijft en vooral ook zinvol wordt.

Weten waarom je iets doet en wat je ermee kunt, is een noodzaak om daarna de wiskundige vaardigheden uit te bouwen en met complexere vraagstukken aan de slag te gaan.

Het mooie van het werken in het team van de kerndoelen rekenen en wiskunde is dat je met een groep reken- en wiskundedocenten werkt die allemaal het lef hebben om de lesmethode naar hun hand te zetten of zelf los te laten. En daar heeft iedereen goede redenen voor. De discussie die we daarover voeren, inspireert mij en houdt mij scherp.