Madeleine Vliegenthart

Madeleine Vliegenthart

Contactinformatie

Madeleine Vliegenthart

Vakexpert vo

Mijn naam is Madeleine Vliegenthart en ben ooit begonnen als wiskunde- en scheikundedocent.

Na enerverende jaren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving ben ik bij APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) gaan werken. Daar heb ik met andere professionals onderzoek gedaan en vele docenten, leerkrachten en vakgroepen rekenen-wiskunde mogen professionaliseren op het gebied van goed reken-wiskunde onderwijs.

De focus lag hierbij vooral op het gebied van activerende didactiek, rekenbeleid en het Referentiekader Rekenen. Namens het steunpunt taal en rekenen vo heb ik vele jaren de netwerken vmbo begeleid die drie keer per jaar regionaal werden georganiseerd.

Daarnaast ben ik van 2013 tot en met 2022 voorzitter van de vaststellingscommissie wiskunde vmbo namens het CvTE geweest.

Sinds 2017 ben ik werkzaam voor de Thomas More Hogeschool te Rotterdam. Op deze zelfstandige Pabo ben ik docent en vakgroep voorzitter rekenen-wiskunde en probeer ik alle studenten, en via hen de leerlingen in het primair onderwijs, mijn liefde voor het vak rekenen en wiskunde bij te brengen.

Mijn werkzaamheden met betrekking tot professionalisering van docenten en leerkrachten in de scholen voer ik nu uit namens de Thomas More Academie.

Mijn motivatie om als expert deel te mogen nemen aan de actualisatie kerndoelen rekenen en wiskunde is dat veel leerlingen een negatieve attitude op het gebied van rekenen en wiskunde ontwikkelen waardoor iedere groei stagneert. Dat mag toch eigenlijk geen opbrengst zijn van ons onderwijs? Mijn missie is dan ook; geen enkel kind met rekenangst in de reken- of wiskundeles.