Marieke van Ravenhorst

Marieke van Ravenhorst

Contactinformatie

Marieke van Ravenhorst

Leraar po

Mijn naam is Marieke van Ravenhorst. Ik werk inmiddels ruim 18 jaar binnen het basisonderwijs. De eerste jaren heb ik fulltime voor de groep gestaan, van kleuters t/m groep 8. De laatste jaren ben ik werkzaam als intern begeleider, sinds september 2020 op CBS het Mozaïek in Zwolle.

Ik ben blij dat ik opnieuw mijn stem vanuit het onderwijsveld mag benutten en dat er nu een (vervolg-)stap gezet kan worden richting het actualiseren van de kerndoelen.

Een bijdrage leveren aan een stevigere en meer samenhangende basis in het po en werken aan een doorlopende leerlijn vanuit het po richting vo, binnen het vo en de doorstroom naar vervolgopleidingen dat is mijn doel. Mijn kennis vanuit de praktijk en de ervaring die ik heb opgedaan in het ontwikkelteam rekenen en wiskunde neem ik hierbij mee.