Martijn Schouw

Martijn Schouw

Contactinformatie

Martijn Schouw

Leraar vo

De afgelopen twintig jaar ben ik op meerdere middelbare scholen werkzaam geweest en heb ik verschillende onderwijsconcepten leren inzien en toepassen. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor het reken- en wiskundeonderwijs bij Onderwijsroute 10-14 in Zwolle.

Ik vind het belangrijk dat leerlingen de wereld kritisch leren bekijken. In deze tijd van technologische ontwikkeling en steeds makkelijker en meer informatie kunnen inwinnen is het van belang dat zij de betekenis en het specifieke karakter van rekenen en wiskunde leren inzien, ervaren als interessant en relevant en daarbij wiskundig zelfvertrouwen ontwikkelen.

Daarnaast krijgen leerlingen bij mij de ruimte om de leerinhoud te koppelen aan hun eigen interesse en ideeën. Dit neem ik graag mee in het team van de kerndoelen rekenen en wiskunde.


Deelname aan dit team zie ik als iets prachtigs, een mooie uitdaging om collega’s in het land een houvast te bieden voor de inrichting van het onderwijs van de toekomst. De leerlingen van nu dienen alle noodzakelijke basisvaardigheden aangeboden te krijgen en te beheersen op hun eigen niveau, ze leven immers tot in de 22e eeuw.