Ronald Keijzer

Ronald Keijzer

Contactinformatie

Ronald Keijzer

Vakexpert po

Na mijn studie wiskunde promoveerde ik in 2003 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift rond het leren van breuken. Ik werkte mee aan de TAL-boeken voor de bovenbouw van de basisschool en was projectleider van de Grote Rekendag en van het TRaP-project over taal in de reken-wiskundeles. Daarnaast werkte ik mee aan de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo’s en gaf leiding aan het actualiseren van de kennisbasis in 2017.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als lector rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool IPABO, ben ik hoofdredacteur van ‘Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek’ en geef ik leiding aan de onderzoeksgroep van ELWIeR.


Nadat ik betrokken was bij de formulering van de eerste kerndoelen voor het basisonderwijs, kijk er ernaar uit hier nu op voort te bouwen door een bijdrage te leveren aan actuele kerndoelen.