Ton Roelofs

Ton Roelofs

Contactinformatie

Ton Roelofs

Procesregisseur

Begonnen als leraar economie in 1980 heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen zelfvertrouwen krijgen door niet bang te zijn om te rekenen. Bij veel keuzes speelt het zelfbeeld van ‘Wiskunde, dat kan ik niet’, of ‘Rekenen, dat is niets voor mij’ een rol. Het gevolg is dat we kinderen soms al op jonge leeftijd onvoldoende kunnen voorbereiden op de vele dimensies en perspectieven die samenhangen met rekenen en wiskundige vaardigheid. De kansen van kinderen worden daardoor onnodig beïnvloed. In mijn loopbaan heb ik ook veel aandacht gegeven aan de professionele ontwikkeling van leraren in het po en vo.

Door de actualisatie van de kerndoelen zou het mooi zijn als leraren hiermee een beter handvat krijgen voor de inhoud en vormgeving van hun lessen rekenen en wiskunde. Zo zijn door de digitale revolutie nieuwe didactische mogelijkheden ontstaan en de veranderende maatschappelijke context heeft repercussies voor wat we willen nastreven om de kinderen goed voor te bereiden op hun weg in de samenleving. Daarom is de actualisatie van de kerndoelen zo belangrijk als deze door de leraren en vakexperts in het po en vo samen worden gedaan. Dat motiveert mij om als procesregisseur daaraan te kunnen bijdragen.