Trudy van der Kolk-den Heijer

Trudy van der Kolk-den Heijer

Contactinformatie

Trudy van der Kolk-den Heijer

Vakexpert vo

Ik ben Trudy van der Kolk-den Heijer, vak- en vakdidactiekdocent aan de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde van Driestar hogeschool.

Toen ik als kleuter kennis maakte met school, wist ik dat mijn toekomstige werk binnen het onderwijs zou zijn. Achteraf realiseer ik me dat ik toen al de juf observeerde.

Bij mijn aanmelding voor de pabo lette men echter vooral op mijn vooropleiding, men vond de pabo niet zo passend na een afgeronde vwo-opleiding met een exact pakket. Ik heb wel doorgezet en kwam al snel daarna als wiskundedocent in de onderbouw van het voortgezet onderwijs terecht. Daar heb ik zo’n tien jaar ervaring opgedaan, veel plezier gehad in het omgaan met en lesgeven aan 12-16-jarigen. Ondertussen heb ik verder gestudeerd.

De switch van docent naar lerarenopleider bood gelegenheid om op een andere manier over het wiskundeonderwijs na te denken. Het bracht hernieuwde inspiratie, verdere expertise en de opbouw van een ander netwerk met zich mee.

Echter, nog steeds voel ik me nauw verbonden met de klaspraktijk en de zich ontwikkelende leerling. Ik zie het dan ook als een eer om actief mee te mogen denken over het reken-wiskundeonderwijs waar iedere leerling mee te maken krijgt.

Het is mijn wens dat alle onderwijsprofessionals ook in de 21e eeuw centraal (blijven) stellen wat ertoe doet; gericht op toerusting van de leerling voor zijn functioneren nu en later, met richtlijnen die up-to-date zijn.