Victor Schmidt

Victor Schmidt

Contactinformatie

Victor Schmidt

Curriculumexpert

Sinds 2008 werk ik bij SLO als curriculumontwikkelaar voor rekenen, wiskunde en bij gelegenheid ook digitale geletterdheid en informatica in het voortgezet onderwijs. Voordat ik bij SLO in dienst kwam en nadat ik mijn ir-diploma technische mechanica behaalde, was ik 22 jaar lang docent en opleidingscoördinator aan het Instituut voor ict aan een hogeschool in het noorden van het land.

Bij SLO heb ik onder andere gewerkt aan de opkomst en ondergang van de rekentoets in het vo en aan de totstandkoming van het vak informatietechnologie in de theoretische- en gemengde leerweg van het vmbo. Het verbeteren van de aansluiting tussen deze leerwegen en havo voor het vak wiskunde was hier een onderdeel van.

Verder heb ik recent meegewerkt aan de voorstellen rekenen en wiskunde en de nieuwe conceptexamenprogramma’s wiskunde in het vmbo.